Zilhicce ayının birincil 10 gününde çekilecek tesbihler ve zikirler! Zilhicce ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

 Zilhicce ayının birincil 10 gününde çekilecek tesbihler ve zikirler! Zilhicce ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Zilhicce ayının birincil 10 gününde çekilecek tesbihler ve zikirler! Zilhicce ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Hac ibadetinin yerine getirildiği ay olması dolayısıyla kayda değer bir konuma sahip olan Zilhicce ayı, Müslümanların en çok ilgilendiği dönemler aralarında. 8. günü terviye, 9. günü arefe olarak tanıdık bu gün, içerisinde Kurban Bayramını da barındırmaktadır. Diyanet’in 2021 dini günler takviminde paylaştığı verilere göre bu sene zilhicce 11 Temmuz 2021 Pazar günü başlayacak. Zilhicce’nin 10. günü yani 20 Temmuz 2021 Salı ise Kurban Bayramı’nın ilk günü olacak. Zilhicce ayının birincil on gününün fazileti bu on gün içerisinde hac ibadetinin yerine getiriliyor olması İslam alemi açısından önemini artırıyor. 2021 Zilhicce ayı 11 Temmuz Pazar günü başlıyor, 9 Ağustos Pazartesi günü sona eriyor ve arkasından Muharrem ayı başlıyor. 

ZİHİCCE AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Kaza namazı kılmak,

Sadaka belirlemek,

Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul almak,

Tesbih namazı kılmak,

Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak.

ZİLHİCCE NAMAZI NASIL KILINIR?

Zilhicce ayının ilk on gününde kılınması nasihat edilen bu namaz, zilhicce ayının ilk on gününde akşam namazı ile yatsı namazı aralarında kılınmaktadır.

Ayeti okunmalıdır. Bu namaza “ve veadna” namazı da denmektedir. İmam Muhammed Bakır’dan (aleyhi selamlama) nakledilen bir hadise göre her kim bu namazı kılarsa kendisine hac sevabı verilir.

ZİLHİCCE NAMAZI NİYETİ:

Bu namaz Zilhicce ayının ilk on gününde (zilkade ayının son gecesinden kurban bayramı gününe değin) akşam namazı ile yatsı namazı aralarında kılınmalıdır.

Zilhicce namazına; ‘Niyet ettin Allah rızası için Zilhicce tesbih namazı kılmaya… BismillAhirrahmanirrahiym’

Bu namaz iki rekâtlı bir namazdır. Her rekâtında Fatiha suresinden daha sonra İhlas suresi ve ardındaki A’raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır:

وَ واعَدْنا مُوسی‏ ثَلاثِینَ لَیلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیلَةً وَ قالَ مُوسی‏ لِأَخِیهِ هارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ “(Bana ibadet etmesi için) Musa’ya otuz gece vaat verdik ve ona on gece daha ilâve ettik; böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceyi buldu.

Daha sonra teşehhüd ve selamdan sonra namaz bitirilmelidir.

1. Rekâtta: 1 Fatiha, 11 İhlâs suresi

2. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Kâfirun, 11 İhlas suresi

3. Rekâtta: 1 Fatiha, 1 Tekâsür, 11 İhlas suresi

4. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 25 İhlas suresi, okunur.

60e993315cf3b026c49f27c1ZİLHİCE AYININ İLK 10 GÜNÜNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

1) Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

2) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. İlâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.

3) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyul-lâ yemût. Biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

4) Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiallâhu limen deâ. Leyse verâ-allâhi müntehâ.

5) Allâhümme lekel hamdü kellezî neqûl, ve hayram-mimmâ neqûl.

Allâhümme innî eûzü bike min azâbil qabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es-elüke min hayri mâ tecrî bihirrîhu.

ZİLHİCCE AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER 

1.GÜNÜ SUBBUHUN GUDDUSUN RABBUNA RABBUL MELÂIKETI VERRUH 100 DEFA

2.GÜNÜ SUBHANALLÂHİ VE Bİ HAMDİHİ SUBHANALLÂHIL AZİM 100 DEFA

3.GÜNÜ LÂ HAVLE VELÂ GUVVETE ILLÂ BILLÂHİL ALIYYİL AZIM 100 KERE

4.GÜNÜ HASBİYALLÂHU LÂ ILÂHE İLLÂLLÂHU ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBÜL ARŞİL AZİM 100 KERE

5.GÜNÜ ALLAHÜMME INNEKE AFÜVVÜN KERİMUN TUHİBBUL AFFE FAĞFU ANNİ 100 KERE

6.GÜNÜ LÂ ILÂHE ILLÂ ENTE SUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MINEZ ZALİMİN 100 KERE

7.GÜNÜ RABBİ İNNİ MESSENIYEDDURRU VE ENTE ERHAMURRAHİMİN 100 DEFA

8.GÜNÜ HASBUNALLÂH VE NIĞMEL VEKİL 100 DEFA

9.GÜNÜ AREFE ; 1000 DEFA IHLÂS

10.GÜNÜ BAYRAM: 300 KERE SUBHANALLÂHİ VE BI HAMDİHİ ÖLMÜŞLERIMIZE OKUNUR.

BAYRAM GÜNÜ ALLAHÜMME HABBIBI ILEYNEL IMÂNE VE ZEYYINHU Fİ GULUBİNA VE KERRİH ILEYNA KÜFRA V FUSUGA VEL İSYÂNE VEC’ ALNA MINER RAŞİDİN 100 KEZ okunur.

.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir