Son dakika haberi: Ekonomiye ilişkin önerge Meclis’ten geçti

 Son dakika haberi: Ekonomiye ilişkin önerge Meclis’ten geçti

Son dakika haberi: Ekonomiye ilişkin önerge Meclis’ten geçti

Son dakika: AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeler taşıyan torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını içeren, ekonomiye ilişkin düzenlemeler taşıyan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklife kadar, güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, en az ücretin altına düşmesi halinde aradaki ayrım tazminat olarak ödenecek.

Diş protez laboratuvarlarında, diş yerine koyma teknisyenleri ve diş yerine geçen kimse teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardım etmek üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 aralarında Sağlık ve Ulusal Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan kişiler, muavin personel olarak çalışabilecek.

Kambiyo mevzuatı gereğince faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına vergi alma yetkisi verilecek.

Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ağaçlık alanlarda kurulabilmesine müsade verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığına verilecek.

2020 yılında meydana gelen depremlerde, binaları zarar görebilen vatandaşlar için devletin ev kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak meslek ve işlemlerde muhtemel mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşdeğer ölçüde destek eli uzatılabilmesi ve tatbik birliği sağlanması amacıyla düzenleme yapılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Sağlık Durumu Bakanlığının, götürü layık üzerinden sıhhat hizmeti arzetmek üzere halk kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına olanak veren ve süresi sona eren protokol, daimi düzenlemeye dönüştürülecek.

ÜNİVERSİTELERİN KARŞILIKLI OLDUKLARI KOOPERATİFLERDE ÜYE HAKKI KALDIRILIYOR

Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu’nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında aza bulundurabilme haklarını düzenleyen maddesi yürürlükten kaldırılıyor.

Yapılan bu kesinti tamamlayıcı mahiyette olup mükerrer dilekçe olarak değerlendirilmeyecek. Fakat toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45’i geçemeyecek.

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bir takım suçlarla ilgili olarak bitmiş düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl uzatılacak.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliğe kadar, Komite başkan ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki sene içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde devir alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetimsel süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemeyecek.

Görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki sene içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen iş personeli ile bu zaman içinde soruşturmayı yürüten personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili başkan yardımcısı, Kurumdan ayrılmalarından itibaren iki sene süreyle, ilgili soruşturmaların konusu olan sektörlerde faaliyet bildiren tüzel kişilerde atama alamayacak.

Gümrük Kanunu’nda yapılan değişiklikle yükümlülerin, ticaret politikası önlemlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş ya da tahakkuk ettirilmiş vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması önlenerek, dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların gözetim uygulaması kapsamında izlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir