Reçetesiz antibiyotik satan eczacı şu anda yandı

 Reçetesiz antibiyotik satan eczacı şu anda yandı

Reçetesiz antibiyotik satan eczacı şu anda yandı

İddiaya göre ilçe kaymakamlığı ve ilçe sıhhat müdürlüğü ekipleri bir eczane hakkında reçetesiz antibiyotik sattığı gerekçeyle üç öbür tutanak tutarak, üç kez 521’er TL suç oluşturan kesti. Eczacının yönetimle ilgili para cezasına yaptığı itiraz Sulh Canice Hakimliği kadar reddedildi.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Hak Bakanlığı, kanun yararına bozma talebinde bulununca devreye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı girdi. Kabahatli eczacı hakkında 3 kez reçetesiz antibiyotik sattığından bahisle her hap için bir kere edinmek üzere üç kere 521 TL ceza kesildiğine uyarı çeken Başsavcılık, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15/2. maddesindeki ‘Benzer kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir.

Aralıksız fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır’ ifadesine atıfta bulundu. Bozma talebinde şöyle denildi: Reçetesiz antibiyotik satma eylemi sebebiyle üç öbür tutanak düzenlenip üç öbür yönetimle ilgili yaptırım kararı verilmiş olması karşı, bütün satışların tek fiil kabul edilmesi gerekirdi. Her bir ilaç için ayrı olarak yönetimle ilgili yaptırım kararı verilemeyeceği hususu gözetilmeden, başvurunun bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Suç Oluşturan Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi gereğince anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmaktadır.”

RET KARARI YERİNDE BULUNDU

Başsavcılık, bakanlığın cezanın iptaline ilişkin talebinin görüşülmesi için dosyayı 19. Canice Dairesi’ne gönderdi. Daire üyeleri, Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği ret kararını yerinde buldu. Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin oy birliği ile aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

“1262 sayılı Kanun’un 1/2. maddesinde yer alan ‘Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır’ düzenlemesi ile kabahat yaratıcı fiil tanımlanmıştır.

5326 sayılı Kanunun 15/2. maddesinde yer alan kabahatlerdeki içtima uygulamasına karşın ‘Benzer kabahatin birdenbire artı işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir.

Aralıksız fiille işlenebilen kabahatlerde, böylece yönetimsel yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır’ düzenlemesi ile fakat sürekli fiille işlenebilen kabahatler yönünden idari yaptırım uygulanana değin tek fiil sayılacağı kabul edilmiştir.

Kabahatliye yüklenen reçete ile satılması gerekli olan ilaçları reçetesiz olarak satmanın ise farklı zamanlarda ve öbür işlemlerle gerçekleştirilmesi sebebiyle sürekli bir fiil olduğundan söz edilemeyeceği cihetle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteğinin reddine oy birliğiyle karar verildi.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir