Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) öğrenci alımı başvuru şartları neler? JAMYO ve JSGA 912 öğrenci alımı yapacak!

 Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) öğrenci alımı başvuru şartları neler? JAMYO ve JSGA 912 öğrenci alımı yapacak!

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) öğrenci alımı başvuru şartları neler? JAMYO ve JSGA 912 öğrenci alımı yapacak!

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 912 öğrenci alımı gerçekleştirecek. Bunlardan 712’si Astsubay Iş Yüksekokulu’nda 200’ü ise Sahil Güvenlik Akademisi’nde olacak.

JAMYO VE JSGA BAŞVURULARI NE VAKIT BİTECEK?

Öğrenci alımı başvuruları 12 Temmuz’da başlayacak ve 8 Ağustos’ta tamamlanacak. Başvurular “vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris” adresinden yapılacak.

BAŞVURU GERÇEKLEŞTIRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

JGK SUBAY, ASTSUBAY ÖĞRENCİ ALIMI KULLANIM ŞARTLARI NELER?

Başvurularda adaylardan istenen genel koşullar şu şekilde;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek almak,

b. Lise veya lise dengi iş okullarından mezun olmuş ya da kayıt tarihine dek mezun olacak durumda edinmek,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu gösteren Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış eşitlik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Tedarik Sistemi’ne (PTS) üstüne atmak,

ç.

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre başvuru yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla (01 Ocak 2021) yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş almak, (1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular başvuru formu yapabilecektir.) (mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri esnasında denetim edilecektir.)

e. Emniyet soruşturması ve kayıtlar araştırması olumlu olmak,

f. Silah taşımaya veya silahlı tayin yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Emniyet Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, öğrenci adaylarında aranacak afiyet yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen afiyet koşullarına sahip edinmek ve sevk edileceği Sıhhat Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” istikrarlı afiyet kurulu raporu elde etmek,

ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2021 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Durumu Yeteneği Yönetmeliğine kadar gücenmiş olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma Astsubay Iş Yüksekokuluna başvuruda da geçerli sayılacaktır.

h.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Cinayet Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli ya da yönetimle ilgili soruşturma ya da kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan nedeniyle idari yaptırım uygulanmamak ya da bu işler nedeniyle hüküm giymemiş edinmek,

i. 5237 sayılı Türk Suç Oluşturan Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilmiş süreler geçmiş olsa bile; bile bile işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa zeka bir yıl ya da daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

j. Affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşısında suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısında suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, güveni istismar etme, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma, kaçakçılık ya da cinsel dokunulmazlığa karşısında suçlardan nedeniyle mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak ya da kovuşturması anlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

m. Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği hükümleri sebebiyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına alt okullar ile Jandarma ve Sahil Emniyet

Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış almak, sivil okullardan çıkarılmamış almak,

n. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal ya da kanunsuz uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış edinmek,

o. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş bütün terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

ö. Tatbik tarihinde herhangi bir siyasi partiye aza olmadığına dair yazılı ifade arzetmek,

p. Tablo-1’de bulunan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer elde etmek (Tablo-1’in tanımlama bölümünün adaylar kadar okunması ağırlık talep etmektedir). (Tartma, şortlu/eşofmanlı beden ağırlığıdır. Doruk, çıplak ayakla ölçülür.) 19 yaş ve üzeri adaylar hakkında tablonun birincil iki satırı uygulanmaz (19 yaş altı adaylar için boy alt sınırı 162 santimetre, üstteki sınırı ise 190 santimetredir.

TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonra anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

s. Tatbik ve antre koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya antre şartlarını taşımadığı daha sonra saptama edilenler, tüm aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, imtihan sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.

SAHİL GÜVENLİK İLANININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU İLANININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

 

.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir