Eşinin maaşına el koyan koca ağır kusurlu sayıldı

 Eşinin maaşına el koyan koca ağır kusurlu sayıldı

Eşinin maaşına el koyan koca ağır kusurlu sayıldı

Bursa’da şiddetli geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi’ne başvurarak ortak boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen Duruşma, erkeğin davasının kabulüne hükmetti.

Şikayetçi aleyhinde sanık kadına ise nafaka ve tazminat ödenmesine karar verdi. Taraflar kararı istinafa götürdü.

Bursa Alan Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, eşinin maaşına el koyan erkeğin eşine hesaplı kuvvet uyguladığına hükmetti.

Kararı, davacı-karşısında sanık kadın göre, aleyhinde davanın kabulü, kusur belirlemesi, tazminatların ve nafakaların miktarı yönünden; davalı-aleyhinde şikayetçi erkek göre ise başlıca davanın kabulü, kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararında eşinin maaşına el koyan erkeğin ağır kusurlu olduğu belirtildi. Kararda şu ifadeler yer aldı: “Tarafların saptama edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, şahsiyet haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen fayda dikkate alındığında davacı-karşısında sanık bayan yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır.

Açıklanan sebeple, şikayetçi-karşısında sanık bayan lehine yerinde miktarda somut ve manevi tazminat takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması içten olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Alan Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına, hükmün bozma kapsamı dışarıya kalan temyize konu öteki bölümlerinin ise onanmasına karar verilmiştir.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir