313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler? Ayetel Kürsi okumanın faydaları!

 313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler? Ayetel Kürsi okumanın faydaları!

313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler? Ayetel Kürsi okumanın faydaları!

Dileklerin kabul olması, dileğinizin sonucunun hakkınızda uğurlu olup olmayacağına tabi olarak Allahü Teala kadar karar verilir ama 313 Ayetel Kürsi okuma ritüeline de gerçekleştirmenizde hiç bir sakınca yoktur zira en fena ihtimalle, Bakara suresinin bu hoş Ayeti Kerimelerinden oluşmuş duayı 313 defa zikretmiş olursunuz ancak, bu duanın yukarıda da belirttiğimiz üzere, okunması sayısı önemli olmaksızın her daim hayırlıdır.

313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler?

Allah’ın izniyle, uğurlu dileklerin ve arzuların kabulüne vesile olur

Hastalıkların iyileşmesinde şifacı görevi görür. Allahü teala izin verirse kişinin her ne hastalığı olursa olsun, hoş niyetlerle okuduğu 313 ayetel kürsi duasından sonradan şifa bulur. Evine hekim girmez.

Bezginlik ve vesveseye aleyhinde iyi gelir. Şahısların içindeki sebepsiz sıkıntıyı giderir ve geveze endişelere zerk olmasından sakındırır.

Evin, işyerinin ya da kişinin kısmetini açar. Dinimizde günahlardan en büyüğü olan sihir gibi kötü işlerin etkisini azaltır.

İsâ’dan nakledildiğine göre İbnü’l-Aska’ şöyle der:”Adamın biri Hz. Peygamber’e gelip Kur’an’ın en faziletli ayeti hangisidir?’ diye sordu.

Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: Âllah’u Lâilâhe illâ huve’l-Hayyu’l-Kayyûm… ” (Müslim, Müsafirîn, 258; Ebû Dâvûd, el-Huruf ve’l-Kiraa, 35; İbn Hanbel, V, 142). Başka bir hadiste de: “Kur’an’ın en erdemli ayeti Bakara suresindeki Âyetü’l-Kürsi’dir.

Bu ayet bir evde okunduğu süre Şeytan oradan uzaklaşır. ” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2)Resulullah (s.a.s.) bir kere Ka’b oğlu Ubey’e, ezberinde olan ayetlerden hangisinin daha yüce olduğunu sormuş, “Allah ve Resulu daha iyi bilir” cevabını alınca, soruyu her tarafta etmiş, bunun üstüne Ubey, bildiği en yüce ayetin “Allahu lâ ilâhe illâhüve’l-Hayyu’l-Kayyûm” olduğunu söylemiştir.

Resulullah (s.a.s.) aldığı cevaptan hoşnut olarak Ubey’in göğsüne vurarak Ey Ebû Münzir! İlim sana kutlu olsun. ” buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Vitir,17) Hem Hz. Peygamber (s.a.s.) “Âyetü’l-Kürsî Kur’ân âyetlerinin şahıdır” buyurmuştur. (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2)Bu ayet-i kerîmede Cenâb-ı Allah’ın yüceliği, sıfatları, kâinatta meydana gelen büyük olayların ayrıntılarıyla onun iradesi doğrultusunda vukû bulduğu, onun isteği ve izni olmadan hiç bir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, O’nun kürsüsü, göklerde ve yerdekilerin ona ait olduğu hakkında veri verilmektedir.

Diridir (ezeli ve ebedîdir), Kayyumdur (yaratıkların bütün işlerini düzenleyicidir.

Yaratmada, rızık vermede mahlûkâtın yegane sahip ve hâkimi olup her şey onun sayesinde ayakla durur) Onu ne bir uyuklama alır, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O’nun izni olmaksızın yanına kim şefaat edebilir? O, (bütün yaratılmışların) önlerindekini (dünyadaki bütün yaptıklarını, açıklaytp gizlediklerini), arkalarındakini (Ahirette olacak Şeyi) bilir. Onun ilminden, kendisinin dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun kürsüsü (ilmi) gökleri ve yeri kuşatmıştır. Ve onların (göklerin ve yerin) korunması O’na ağır gelmez. O, fazla yüce çok büyüktür. ” (Ahmed Ağırakça, Şamil İslam Ans.)Ayetül Kürsi’nin okunması hakkında bir takım Hadisler”Cibril bana geldi. Cinden bir ifrit sana tuzak belirlemek istiyor.

Yatağına girdiğin vakit Ayetel Kürsi’yi oku. Yani yatmadan evvel Ayetel Kürsi’yi oku.” dedi.””Kim farz olan her namazın ardından Ayet’ül Kürsi okursa ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır.” Bu hadis sebebiyle her farz namazdan daha sonra ayetül kürsi okunur.”Kim sabahtan çıkınca Ayetül Kürsi ile Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim suresinin evvelindeki iki ayeti okursa o gün akşama dek (bela ve kazalardan) mahfuz kalır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir